Kredyt #na start 2025

Rządowy program „Kredyt na start” ma na celu wspieranie młodych ludzi oraz rodzin w uzyskaniu pierwszego mieszkania. Program ten, zapowiedziany na początek 2025 roku, ma być istotnym wsparciem finansowym, umożliwiającym młodym Polakom rozpoczęcie życia na własnych warunkach. Poniżej przedstawiam najważniejsze szczegóły dotyczące tego programu.

Cele i założenia programu

Program „Kredyt na start” ma kilka kluczowych celów:

 1. Wspieranie młodych ludzi w uzyskaniu pierwszego mieszkania poprzez preferencyjne warunki kredytowe.
 2. Redukcja ryzyka kredytowego dla banków dzięki gwarancjom Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), co pozwala na obniżenie oprocentowania.
 3. Ułatwienie dostępu do mieszkań dla rodzin wielodzietnych oraz osób bez wcześniejszego doświadczenia w posiadaniu nieruchomości.

Warunki uzyskania kredytu

Do uzyskania kredytu „na start” uprawnione będą osoby spełniające określone kryteria:

 • Wiek kredytobiorców: Single poniżej 35 lat, bez limitu wieku dla gospodarstw domowych z co najmniej dwoma osobami (w tym dzieci).
 • Brak wcześniejszych nieruchomości: Kredytobiorcy nie mogą posiadać innych nieruchomości, z wyjątkiem sytuacji, gdy posiadany udział nie przekracza 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia lub darowizny.
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym: Kredyt mogą uzyskać także osoby posiadające jedno mieszkanie, pod warunkiem że mają co najmniej troje dzieci.

Kredyt będzie udzielany maksymalnie dwóm osobom niezależnie od ich związku prawnego. Kredytobiorcy muszą nabyć nieruchomość na zasadach współwłasności, co eliminuje sztuczne zwiększanie zdolności kredytowej poprzez dołączanie dodatkowych osób.

Oprocentowanie i dopłaty

Program przewiduje różne poziomy dopłat do oprocentowania kredytów, w zależności od liczby dzieci w gospodarstwie domowym:

 • Bez dzieci: Oprocentowanie obniżone do 1,5%.
 • Jedno dziecko: Oprocentowanie obniżone do 1%.
 • Dwoje dzieci: Oprocentowanie obniżone do 0,5%.
 • Troje lub więcej dzieci: Oprocentowanie obniżone do 0% oraz dodatkowe wsparcie dla kosztów partycypacji w SIM/TBS lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Limity dopłat do kredytu „na start”

Chociaż program „Kredyt na start” nie określa maksymalnej kwoty kredytu, jaką można zaciągnąć, to dopłaty będą przyznawane tylko do określonej wartości kapitału. Ta wartość różni się w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego i wynosi:

 • 200 tys. zł – maksymalna kwota kredytu, do której przysługuje dopłata dla osoby samotnej.
 • 400 tys. zł – limit dla gospodarstwa dwuosobowego.
 • 450 tys. zł – próg dla gospodarstwa trzyosobowego.
 • 500 tys. zł – zakres dla gospodarstwa czteroosobowego.
 • 600 tys. zł – limit dla gospodarstwa pięcioosobowego.

Dla gospodarstw większych niż pięcioosobowe, próg ten wzrasta o 100 tys. zł za każdego dodatkowego członka rodziny.

Dodatkowe limity dla miast wojewódzkich

Limity te będą podwyższane w miastach wojewódzkich, jeżeli wojewoda ogłosi, że wartość odtworzeniowa metra kwadratowego lokalu mieszkalnego w danym mieście jest:

 • O co najmniej 15% wyższa niż dla całego kraju – wtedy limity wzrosną o co najmniej 10%.
 • O 30% wyższa – wtedy kwoty bazowe dopłat zostaną zwiększone o 20%.

Oznacza to, że rodzina z jednym dzieckiem może zaciągnąć kredyt na dowolną kwotę, na przykład 800 tys. zł, jednak dopłata będzie przysługiwała tylko do wysokości 450 tys. zł.

Kryterium dochodowe

Program określa także kryteria dochodowe dla kredytobiorców, które zależą od liczby członków w gospodarstwie domowym:

 • Jednoosobowe gospodarstwo: Maksymalny dochód 7 tys. zł netto miesięcznie.
 • Dwuosobowe gospodarstwo: Maksymalny dochód 13 tys. zł netto miesięcznie.
 • Trzyosobowe gospodarstwo: Maksymalny dochód 16 tys. zł netto miesięcznie.
 • Czteroosobowe i większe gospodarstwa: Maksymalny dochód 19,5 tys. zł netto miesięcznie.
 • Pięcioosobowe i większe gospodarstwa: Maksymalny dochód 23 tys. zł netto miesięcznie.

Przekroczenie tych limitów nie wyklucza z programu, ale prowadzi do proporcjonalnego zmniejszenia dopłat.

Opinie i kontrowersje

Program „Kredyt na start” spotkał się z różnymi opiniami. Zwolennicy podkreślają jego znaczenie dla młodych ludzi i rodzin, które mają trudności z uzyskaniem zdolności kredytowej na standardowych warunkach. Przeciwnicy zaś wskazują na ryzyko wzrostu cen nieruchomości oraz potencjalne korzyści dla deweloperów i banków kosztem podatników.

Co na to minister?

W rozmowie z serwisem Money.pl, Minister Rozwoju i Technologii, Krzysztof Paszyk, odniósł się do przyszłości programu „Kredyt na start”. Zaznaczył, że rząd nie wycofuje się z tej inicjatywy, lecz planuje włączyć ją do szerszego pakietu rozwiązań skierowanych do różnych grup społecznych zainteresowanych posiadaniem własnego mieszkania.

Program „Kredyt na start” ma zostać uruchomiony na początku 2025 roku. Minister przewiduje, że w ciągu następnych pięciu lat program ten pochłonie 11 miliardów złotych, a dopłaty trafią do 175 tysięcy kredytobiorców. Do końca 2025 roku planowane jest zawarcie około 75 tysięcy umów kredytowych z dofinansowaniem, a w kolejnych latach około 50 tysięcy umów rocznie.

Źródła: bankier.pl ; polskieradio24.pl

mieszkanie na start 2025
Scroll to Top